Abdaliye Devleti


Abdaliye Devleti veya Dürraniler

Abdaliye Devleti veya Dürraniler olarak bilinen Afganistan bölgesinde Abdali kabilesinin kurduğu bir devlettir. Ahmed Şah Dürrani tarafından kurulmuştur. 1747-1826 seneleri arasında varlığını sürdürmüştür. Abdaliye Devleti’nde Peştuca ve Farsça dilleri konuşulurdu. Devlet monarşi ile yönetilmiştir. Devlet başkanları “Şah” unvanı alırlardı. Devletin dini İslam’dır. Gazneliler Devleti zamanında İslamiyeti seçtiler. Afganistan topraklarında kurulmuştur.

Abdaliye Devleti Başkentleri

Birçok başkenti olmuştur. Kandahar şehri, Kabil şehri, Peşaver şehri, Herat şehri Abdaliye Devleti’ne başkentlik yapmıştır.

Abdaliye Devleti Tarihi

Abdaliye Devleti, Safevi Devleti ile Babür Devleti arasında problem yaşanan bir dönemde sahneye çıktı. Tarnak ve Argandab vadi bölgelerine geldiler. Safeviler ile Babürler arasında yer almalarına rağmen bölgede serbestçe hareket edebiliyorlardı.

İlk olarak Herat eyaletinin yönetimini ele geçirdiler. Bunun üzerine Safeviler ile savaşıp, Safevi Devleti’nin ordusunu yendiler. Nadir Şah dönemine kadar bölgede hakimiyet sağladılar. Gazne Hükümdarı Nadir Şah Safevi Devletini yıktıktan sonra Abdaliler ile mücadele etti ve Abdalileri yendi. Nadir Şah hakimiyetini sağladıktan sonra Abdalilerin askeri kuvvetlerinden yararlanmak ve bölgede yaşayan Gılzaler kabilesini kontrol etmek amacı ile Abdalileri Kandehar bölgesine yerleştirdi.

Ahmed Şah Dürrani Dönemi

Ahmed Şah Dürrani liderliğinde Abdaliler 1747 yılında Kandehar bölgesini ele geçirdiler ve Ahmed Şah Dürrani hükümdarlığını ilan etti. Ahmed Şah döneminde Hindistan’a dokuz tane sefer düzenlendi. Bu seferlerde birçok şehir ele geçirilmiş, Delhi bölgesine kadar ilerlenmiştir.

Abdaliye Devleti'nin Ulaştığı En Geniş Sınırlar
Abdaliye Devleti’nin Ulaştığı En Geniş Sınırlar

Timur Şah Dönemi

Ahmed Şah’ın 1773 senesinde ölümünün ardından yerine oğlu Timur Şah geçti. Timur Şah döneminde başkent Kandehar’dan Kabil’e taşındı. Timur Şah 1793 senesine kadar hüküm sürdü. Daha sonraları taht kavgaları ile geçmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.