Abdurrahman Gazi Hakkında Tarihsel Bilgiler


Abdurrahman Gazi Hakkında Tarihsel Bilgiler

Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşamış ve Osmanlı’nın kuruluşunda uç beyliği gibi görevler üstlenmiştir. Abdurrahman Gazi’nin doğum yeri ve doğum tarihi net olarak bilinmemektedir.

Abdurrahman Gazi; Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde hizmet etmiştir

Abdurrahman Gazi Kimdir ?

Başlangıçta Ertuğrul Gazi hizmetinde yer alan Abdurrahman Bey ilerleyen zamanda Osman Gazi ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında bulunmuş ve hizmet etmiştir. Osman Gazi’den sonra Orhan Gazi döneminde de devletine hizmette bulunmuştur.

Abdurrahman Gazi, Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca ile birlikte Osmanlı’nın kuruluşunda önemli görevler üstlendiler

Abdurrahman Bey’in arkadaşları Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca, İznik ve İzmit bölgeleri ile ilgilenmişlerdir. Abdurrahman Bey ise Bursa şehrinin ele geçirilmesine kadar Bizans İmparatorluğu sınırında uç beyi olarak görev almıştır.

Abdurrahman Bey, Aydos Kalesi’nin tekfurunun kızı ile evlenmiştir

Orhan Gazi 1328 yılında Aydos Kalesi’nin fethedilmesi için Abdurrahman Bey ve Konur Alp’i görevlendirdi. Aydos Kalesi fethedilmesi oldukça güç ve zorlu bir kaleydi. Osmanlılar kaleyi Aydos Kalesi’nin tekfurunun Müslüman olan kızının da yardımı ile ele geçirdi. Daha sonra Abdurrahman Bey ile tekfurun kızı evlendi.

Abdurrahman Bey 1329 yılında hayatını kaybetti

Osmanlı'nın Kuruluşu ve Abdurrahman Gazi
Arif Paşa tarafından çizilen bir tasvir

Osmanlı’nın kuruluş döneminde üç farklı lidere hizmet eden Abdurrahman Bey 1329 senesinde vefat etti. Naaşı Eskişehir’e defnedilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.