Adenin Hakkında Bilimsel Bilgiler


Adenin Hakkında Bilimsel Bilgiler

Adenin, purin sınıfının 2 üyesinden biri olan organik bir bileşiktir. Canlı hücrelerin temel bileşeni olarak bilinir. Bileşiğin molekül formülü C5H5N5‘tir.

Adenin Hakkında Temel Bilgiler

DNA ( deoksiribo nükleik asit ) ve RNA ( ribo nükleik asit ) nükleik asit yapılarının nükleotidlerinde bulunmaktadır. DNA ( deoksiribo nükleik asit ) nın timin yapısında RNA ( ribo nükleik asit ) ise urasil hidrojen bağları ile bağlanır. Bu bağlanmanın sonucunda nükleik asit yapısını sabit kılar.

Adenin, riboz monosakkarittine bağlandığında nükleosit bir yapıda olan adenozini oluşturur. Deoksiriboza bağlandığında ise deoksiadenozini oluşturmaktadır. Adenozine üç fosfat grubu bağlandığı zaman ise adenozin trifosfat (ATP) yapısı oluşmaktadır.

Adenin Asitinin Tarihçesi

Batı kaynaklı eserlerde 1897 yılında Alman asıllı kimyacı Emil Fischer tarafından sentez yolu ile üretildiği yazmaktadır. Geçmiş tarihlerde adenin, literatürde B4 vitamin olarak tanımlanmaktaydı, günümüzde ise gerçek bir vitamin olarak düşünülmemektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.