Adenozin Trifosfat (ATP) Hakkında Bilimsel Bilgiler


Adenozin Trifosfat (ATP) Hakkında Bilimsel Bilgiler

Adenozin trifosfat, işlevsel bir nükleotittir. Fotosentez işlemi ve hücre solunumu sırasında meydana gelmektedir. Koenzim enerji yönünden zengindir ve organik bir kimyasaldır.

ATP nükleotitinin en önemli işlevi hücre içindeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan kimyasal enerjiyi taşımaktır

ATP, RNA sentezinin gerçekleşmesi için gerekli dört monomer moleküllerinden biridir.

ATP oldukça işlevseldir

Adenozin trifosfatlar oldukça işlevseldir. ATP, hücre içi sinyal iletiminin protein kinaz reaksiyonunun gerçekleşmesi için gerekli olan fosfat kaynağını sağlar. Üç adet fosfattan oluşmaktadır.

Adenozin Trifosfat Sentezi

Adenozin Trifosfat Hakkında Bilgiler

Çeşitli yöntemlerle sentezlemek mümkündür. Aerobik türde bir solunum gerçekleştiren canlı türlerinde ATP sentezi; ökaryot hücrelerde mitokondride, prokaryot hücre tiplerinde ise mezozomda oksidatif fosforilasyon yoluyla gerçekleşmektedir. Anaerobik solunum yani oksijen olmayan solunum gerçekleştiren canlı türlerinde ise ATP fermantasyon ile gerçekleşmektedir.

ATP’lerin sentezlenmesinde başlangıçta yakıt olarak glukoz veya trigliseritler kullanılmaktadır. Bu trigliseritlerin bozunumunda gliserol ve yağ asitleri oluşmaktadır.


Tepkiniz Nedir ?

Adamsın bayıldım Adamsın bayıldım
16
Adamsın bayıldım
Bu nedir Bu nedir
6
Bu nedir
Emeğine Sağlık Emeğine Sağlık
30
Emeğine Sağlık
Harika Harika
13
Harika
Şaşırdım Şaşırdım
6
Şaşırdım
Anlamadım Anlamadım
3
Anlamadım

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir