Adilşahlar Devleti Hakkında Tarihi Bilgiler


Adilşahlar Devleti Hakkında Bilgiler

Adilşahlar Devleti‘nin kurucusu Yusuf Adil Şah‘dır. Devlet 1490-1686 seneleri arasında Hint Yarımadası’nda Bicapur’da hüküm sürmüştür.

Adilşahlar Devleti Hükümdarları

Yusuf Adil Şah1490 – 1510
İsmail Adilşah 1510 – 1534
Mallu İbrahim1534 – 1535
I. İbrahim Adilşah 1535 – 1557
I. Ali Adilşah 1557 – 1579
II. İbrahim Adilşah 1579 – 1626
Muhammed Adilşah 1626 – 1660
II. Ali Adilşah 1660 – 1672
İskender Adilşah 1672 – 1686

Adilşahlar Devleti Kuruluşu

Adilşahlar’ın hanedanının kurucusu olan Yusuf Adil Şah (1490–1510) Adilşahlar Devleti’ni kurmadan önce, bölgenin Behmeni valisi idi.

Behmeniler’in iç karışıklık yaşadığı dönemde 1490 yılında Yusuf Adil Şah bağımsızlığını ilan etti

Behmenilerin yıkılmasından sonra dört farklı devlet ortaya çıktı. Yusuf Adilşah diğer devletlerle savaştı.

Ayrıca Yusuf Adilşah Hint Denizi ve Hindistan’da hüküm sürmek isteyen Portekizliler ile de mücadele etti

Fakat Portekizliler, bölgedeki devletlerin birbirleri ile mücadele etmesinden faydalanıp bölgede üs kurmayı başardılar.

1504 yılında Yusuf Adil Şah, Adilşahlar Devletinin mezhebini Şii olarak belirledi

Devletin temeli Şii inanış üzerine oturtulmaya çalışılınca bazı ayaklanmalar oldu.

Yusuf Şah, Bidar ve Ahmednagar hanlara yenilince geri çekildi

Aynı dönemde Bidar ve Ahmednagar hanları ile mücadele eden Yusuf Şah, mücadelesini kaybedince önce Beras ve Haniş’e gitti.

Adilşahlar, yeni bir ordu toplayarak Bidar Hanı yendi

Bir sene sonra topladığı ordu ile Bidar Hanı yenip Bicapur’u geri aldı. Ve hayatının sonuna kadar diğer Dekken devletleri ile mücadele etmiştir. Yusuf Şah’ın hükümdarlığının son yıllarında Portekizliler Goa bölgesini ele geçirdiler.

Adilşahlar Hanedanı

Adilşahlar Hanedanı
II. Ali Adilşah’ın Sulu boya Resmi
Sanatçı bilinmemektedir
Görsel Kaynak

Yusuf Adilşah, hayatını kaybedince yerine 13 yaşındaki oğlu İsmail Adilşah geçti.

Yusuf Adilşah’ın ölümünden sonra bir süreliğine devlet tahtına Kemal Han vasilik yaptı

Yusuf Adilşah ölmeden evvel İsmail Şah’ın naibi olarak Kemal Han’ı tayin etti. Bir süre devleti Yusuf Adilşah adına Kemal Han idare etti.

Kemal Han devletin mezhebini Hanefi olarak belirledi

Kemal Han, Cuma hutbesini Hanefi mezhebine uygun olarak okuttu.

İsmail Adilşah döneminde Goa bölgesi geri alındı

Portekizliler tarafından ele geçirilmiş olan Goa limanı İsmail Adilşah döneminde yeniden ele geçirildi.

İsmail Adilşah döneminde 1521 yılında Vijayanagar Devleti ile savaşıldı

İsmail Adilşah 1521 yılında Vijayanagar Devleti’nin sınırları içinde bulunan Rayçur Duab’ı geri almak için sefer düzenledi.

Fakat sefer başarısız oldu

Vijayanagar ile Adilşah ordusu arasında yapılan savaşı Vijayanagar kazandı. Bu savaşta Adilşah ordusu ağır kayıplar verdi.

İsmail Adilşah döneminde Dekken Devletleri ile savaşıldı

Dekken devletlerinin sultanlarından Burhan Nizamşah, Ali Berid ve Alauddin İmadşah’ın yönettikleri devletler ile Adilşahlar arasında Şalapur önlerinde savaşıldı. Kazanan taraf Adilşahlar oldu.

Mallu Adilşah ve İbrahim Adilşah dönemi kargaşa ile geçti

İbrahim Adilşah ve Mallu Adilşah dönemi iç karışıklar ve Dekken devletleri ile mücadele ile geçmiştir.

Adilşahların en parlak dönemi, II. İbrahim Adilşah’ın dönemidir

Adilşahlar En Güçlü Dönemleri
II. İbrahim Adilşah’ın minyatür resmi
Sanatçı bilinmemektedir
Görsel Kaynak

İkinci İbrahim Adilşah dönemi, Bicapur Devleti’nin en parlak dönemi olarak gösterilir. Bu dönemde Hindistan’ın en büyük İslam devleti olarak gösterilen Babür Hanedanlığı ile iyi ilişkiler kurulmuştur.

Diğer hükümdarların dönemlerinde karışıklıklar vuku buldu

Bazı kaynaklarda Adilşahların Babürlere karşı Merathalılara yardım ettiği söylenir.

1686 yılında Evrengzib Alemgir Şah, Adilşah devletine son verdi

Adilşah Devleti Hakkında
Adilşah hanedanının son hükümdarının dönemindeki
“Bijapur Evi” başlıklı resim (1680)
Sanatçı: Kamal Muhammed; Chand Muhammad
Görsel Kaynak

1686 yılında Babürlü Hükümdarı Evrengzib Alemgir Şah tarafından Bicapur kuşatıldı. 12 aylık kuşatmanın sonucunda şehir düştü. Bicapur’un düşmesi ile Adilşahlar Devleti sona ermiş oldu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.