Adıyaman Hakkında Şehir Rehberi


Adıyaman Şehir

Adıyaman, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 7.337 km2 yüzölçümüne ve 624.513 kişilik nüfusa sahip bir ilimizdir. İlde km²’ye 85 kişi düşmektedir. Adıyaman plaka kodu 02’dir. Şehir 22 Haziran 1954 tarihinde il haline gelmiştir.

Adıyaman İsmi Nereden Geliyor ?

Şehir cumhuriyet kurulmadan önce Hısn-ı Mansur yani Mansur Kalesi olarak adlandırılıyordu. Rivayete göre Adıyaman ismi ise Vadi-i Leman, Vadüleman (güzel vadi) isminden zamanla çevrilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Hititlerce iskan edilen yer anlamına gelen “Etiman”dan geldiği rivayet edilir.

Adıyaman Tarihi

Adıyaman'ın Tarihi
Source

Adıyaman şehri topraklarında en eski yerleşim dönemlerine dayanan izler bulunmaktadır. Şehrin Palanlı köyü içindeki Palanlı Mağarasında yapılan araştırmalarda burasının tarihinin M.Ö. 40.000 senelerine kadar dayandığı belirlenmiştir. Samsat ilçesindeki Şehremuz Tepe’de yapılan arkeolojik incelemelerde ise Tunç Çağı’na ait yerleşim izlerine rastlanılmıştır.

Şehre 9 farklı medeniyet ev sahipliği yaptı

Hititler, Asurlar, Seleukos İmparatorluğu, Kommagene Krallığı, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri hakim olmuşlardır.

Adıyaman’ın Konumu

Adıyaman'ın Türkiye Haritasındaki Konumu
Source

Adıyaman şehrinin büyük bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Kuzey tarafında bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde, batı tarafındaki Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir parçası da Akdeniz Bölgesi içerisinde bulunmaktadır.

Adıyaman İlçeleri

Adıyaman Şehrinin İlçeleri
  • Adıyaman Merkez
  • Besni
  • Çelikhan
  • Gerger
  • Gölbaşı
  • Kahta
  • Samsat
  • Sincik
  • Tut

Adıyaman Yöresel Oyunları

Adıyaman Yöresi Oyunları
Source

Halk oyunları; Ağır Halay, Düz Halay, Berde, Üç Ayak, Hava, Dile, Ağır Hava, Lorke, Pekmezo, Tırpano, Kudaro ve Hasandağlı’dır.

Adıyaman’ın Akarsuları

Adıyaman Akarsu Manzarası
Source

Fırat Nehri başta olmak üzere şehrin akarsuları: Göksu Çayı, Besni Akdere Çayı, Sofraz Çayı, Kahta Çayı, Ziyaret Çayı, Keysun Çayı, Çakal Çayı, Birimşe Çayı, Eğriçay ve Halya Deresidir.

Adıyaman’ın en önemli akarsuyu Fırat Nehri’dir

Fırat Nehri, Güneydoğu Torosları dar boğazlarla yarmaktadır. Fırat Nehri Güneybatı Asya’daki en uzun ırmaktır. Fırat Nehri’nin uzunluğu 2.800 km’dir. Nehrin il içerisindeki uzunluğu ise 180 km’dir.

Adıyaman Tarihi Turistik Yerler

Adıyaman’ın tarihi turistik yerleri zengindir. Adıyaman Kalesi, Gerger Kalesi, Ulu Cami, Kahta Kalesi, Nemrud Dağı Heykelleri, Pirin Perre Mağaraları gibi turistik yerleri vardır.

Adıyaman Kalesi

Kale 8. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehrin orta tarafında yığma bir tepenin üzerindedir. Bizans’a karşı savunma amacı ile yapılmıştır. Kale Harun Reşid tarafından tamir ettirilmiştir. Kale üç kapılıdır. Kapı kitabeleri ile bilinir. Kaleden günümüze sadece yıkıntıları kalmıştır.

Gerger Kalesi

Gerger Kalesi, Gerger ilçesinin güneyinde yer alır. Berber kalesi ismi ile de bilinir. Sarp kayalıkların üzerinde olduğu için günümüze kadar gelmiştir.

Kayaların Üzerine Kurulu Kahta Kalesi

Kayalık Üzerindeki Kahta Kalesi
Source

Kahta Kalesi, Kahta ilçesinin 20 km kuzeyindedir. Kale Hititler döneminden kalmadır. Kahta Kalesi sarp bir kayalık tepe üzerindedir. Anadolu’daki yazılı kayaların en büyükleri buradadır.

Nemrud Dağı Heykelleri

Nemrut Dağı Heykelleri
Source

Kahta ilçesinin kuzeyinde bulunan Nemrud Dağı üzerinde M.Ö 62 senesinde Kommagene kralı Antiochos Theos, Nemrut Dağı‘nın tepesine, Yunan ve Pers mitolojik heykelleri ve kendi mezarını yaptırmıştır. Tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon olarak bilinir.

Nemrud Dağı üzerindeki heykellerin İbrahim Peygamberi ateşe atan Nemrud ile alakası yoktur

Nemrut Dağı Heykelleri

Pirin ( Perre ) Mağaraları

Pirin Perre Mağaraları
Source

200’den fazla mağaranın bir arada olduğu ve eskiden yerleşim yerleri olduğu düşünülen Perre Antik Kenti oldukça zengin yapılıdır. Mağaralardaki yontmalar ve oymalar mükemmeldir. Elle kazılmış ve oyulmuş olduğu düşünülmektedir. Mağaraların duvarlarında elle çizilmiş resimler de vardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.