Ahırkapı Feneri Hakkında Turistik ve Tarihi Bilgiler


Ahırkapı Feneri

Ahırkapı Feneri, İstanbul Boğazının batı kısmında bulunan Marmara Denizi tarafına bakan büyük bir deniz feneridir. Deniz feneri, yüksek ve beyazdır. Boğaza ve Marmara Denizine hizmet vermektedir.

Ahırkapı Deniz Feneri

Gemilerin gece karanlığında yollarını bulmalarına, deniz kazalarını ve geceleri gemilerin karaya oturmasını engellemede yardımcı olur. Fener deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte yer alır. Kulenin yüksekliği ise 26 metredir. Fener aynı zamanda örme taş kuledir.

Ahırkapı Feneri 266 yıl önce inşa edilmiştir

Yaklaşık 266 yıl önce (2021) inşa edilen fener, çeşitli bakım ve onarımlardan geçmiştir.

Fenerin görünümü minare şerefesini andırmaktadır.

Fener kare taban ve silindirik bir gövde yapısına sahiptir. Fenerin görünümü minare şerefesini andırmaktadır. Fenerin kare şeklindeki kaidesinin üzerini çepeçevre bir balkon kaplamaktadır. Balkon kısmının sonra camlı ışık veren bir bölüm vardır.

İlk yapıldığı dönemlerde aydınlatma işlemi için gaz yağı kullanılmıştır

Fener ilk yapıldığı dönemlerde aydınlatma için fitilli gaz yağı lambası kullanılmıştır. Daha sonra LPG ile çalışan lambalar kullanılmış ve günümüzde ise 1000 W değerinde elektrik lambaları kullanılmaktadır.

Fenerin önünde yoğun bir trafik vardır

Ahırkapı Feneri’nin önüne 1958 yılında sahil yolunun yapılmıştır. Sahil yolunun yapılmasından sonra fenerin önünde yoğun bir trafik oluşmaktadır. ( Trafik tavsiyesinde de bulunalım )

Ahırkapı Feneri Tarihi

Ahırkapı Feneri Tarihi Hakkında Bilgiler
Michel Zeno Diemer (1867 – 1939) (Alman)
Pera Müzesi Koleksiyonu

İlk olarak Osmanlı Sultanı III. Osman döneminde inşa edilmiştir. III. Osman devrinde Mısır’a ticaret için yola çıkan Hacı Kaptan komutasındaki gemi, Kumkapı’da olumsuz hava şartlarından dolayı karaya oturmuştur. Durumu öğrenen Sultan, Sadrazam Said Paşa ile birlikte kurtarma faaliyetlerine bizzat katılmıştır.

Rivayete göre gemi kazasından kurtarılan denizcilerden biri padişaha kaza yapılan bölgeye fener yapılması için öneride bulunmuştur

Durumu değerlendiren padişah Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa’ya bölgeye fener yapılması için emir vermiştir. Böylece 1755 yılında fener inşa edilmiştir.

Sultan Abdülmecid zamanında Ahırkapı Feneri tekrardan inşa edilmiştir

III. Osman döneminde inşa edilen fener, yangınlar sebebi ile 1855’te Sultan Abdülmecid döneminde ahşap fenerin yerine günümüzdeki taş kule hali inşa edilmiştir


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.