Ahmed Şah Dürrani – Afganistan’ın Kurucusu


Ahmed Şah Dürrani - Afganistan'ın Kurucusu

Ahmed Şah Dürrani, Abdaliye Devleti‘nin kurucusudur. Dürraniler Hanedanının başıdır. Bazıları tarafından Afganistan‘ın kurucusu kabul edilmektedir.

Ahmed Şah Dürrani Hayatı

Tam adı “Ahmed Şah Abdali Durr-î -Durran” dır. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir, bazı kaynaklarda 1722 olarak geçer. Babası Sadozay’ın soyundan Abdal şehrinin reisi Muhammed Zaman Han’dır.

Tarihi kaynaklarda Ahmed Şah Dürrani hakkında edinilen ilk bilgiler 1737 yılına aittir

Tarihi kaynaklarda Ahmed Şah Dürrani hakkında edinilen ilk bilgiler 1737 yılına aittir. 1737 yılında esir edilmiş ve esir olarak İran’a Nadir Şah Kırklı-Avşar’ın yanına gönderilmiştir.

Esir iken Şah’ın güvenini kazanarak Mazenderan Valisi olarak görevlendirilmiştir

Nadir Şah’ın yanında iken şahın güvenini kazanmıştır. 1745 senesinde Mazenderan Valisi olarak görevlendirildi.

Şah’ın ölümü üzerine Afganistan’ın üzerine yürüdü.

Avşarların Hükümdarı Nadir Şah’ın öldürülmesinden sonra, Ahmed Şah Puştunlardan düzenlediği adamları ile Afganistan’ın üzerine yürüdü.

Bölgedeki kabileleri kendi çatısı altında birleştirdi

Bölgedeki Barakzayi, Bamizayi, Popalzayi gibi kabileleri kendi çatısı altında birleştirdi.

Ahmed Şah Dürrani Afganistan Şahı seçildi

Kabilelerin birleşmesi ile Loya Cirgə adı verilen bir meclis kuruldu. Bu mecliste Ahmed Şah Dürrani Afganistan Şahı seçildi. Aynı zamanda Dürr-i Dürran yani İnciler İncisi unvanını almıştır.

1747 senesi ile 1769 seneleri arasında Hindistan’a dokuz farklı sefer düzenledi

Önceleri Kabil ve çevresini ele geçirdi. Hükümdar olduğu 1747 senesi ile 1769 seneleri arasında Hindistan’a dokuz farklı sefer düzenledi. Lahoru ve Multanı bölgelerini ele geçirdi. Horasan tarafına yöneldi ve 1750 senesinde Herat ve Meşhedi bölgelerini de ele geçirdi.

Pencap bölgesine 1758 senesinde seferler düzenlendi. Burada bir Hint ordu ile savaştı ve galip geldi fakat Pencap bölgesinin tamamen kontrolünü ele geçiremedi. 1760’da Ceyhun’dan Hint Okyanusu bölgesine kadar uzanan bir bölgeyi fethetti.

Ahmed şah Dürrani Dönemi Sınırlar
Ahmed Şah Dürrani Dönemi Abdaliye Devleti Sınırları

Ahmed Şah’ın Ölümü

Hayatının son zamanlarını Kandehar’da geçirdi. 1772 senesinde hayatını kaybetti. Ahmet Şah Afganistan bölgesindeki kabile ve toplulukları tek çatı altında topladığı için bazıları tarafından Afganistan’ın Kurucusu olarak kabul edilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.