Aktinit Elementleri ve Aktinitlerin Özellikleri


Aktinit Elementleri ve Aktinitlerin Özellikleri

Aktinit, Periyodik tabloda 89 atom numaralı Aktinyum ile başlayan 103 numaralı atom ile biten aktinitler periyodik tablonun yedinci sırasında yer alırlar.

Aktinit Elementler

 • Aktinyum (Ac)
 • Toryum (Th)
 • Protaktinyum (Pa)
 • Uranyum (U)
 • Neptünyum (Np)
 • Plutonyum (Pu)
 • Amerikyum (Am)
 • Küriyum (Cm)
 • Berkelyum (Bk)
 • Kaliforniyum (Cf)
 • Aynştaynyum (Es)
 • Fermiyum (Fm)
 • Mendelevyum (Md)
 • Nobelyum (No)
 • Lavrensiyum (Lr)

Aktinit Özellikleri

Aktinit grubu ismini aktinitlerin ilk elementi olan Aktinyum‘dan almıştır. Aktinitler kolaylıkla çekirdek bozulmasına uğrayabilen kararsız ve ağır yapılı metallerdir. Aktinit grubundaki ilk dört element Aktinyum, toryum, protaktinyum ve uranyum doğada bulunurlar. Diğer elementler ise doğada bulunmazlar. Ancak yapay olarak çekirdek parçalanmaları ile elde edilirler.

Aktinitlerin bütün izotopları radyoaktiftir. Bu yüzden toryum, uranyum gibi elementler enerji üretiminin gelecekteki konumu açısından büyük önem taşır. Daha ağır numaralı aktinitler ise termonükleer ısı ve nötron üretimi gibi bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadırlar.

Toryum ve uranyum doğada en bol bulunan aktinitlerdir. Bütün aktinitler halojenler ve kalojenler ile oldukça reaktif haldedir.

Aktinitler isimlerini Aktinyum elementinden almıştır

Aktinitlerin ilk elementi olan Aktinyum elementinden isimleri türemiştir.

Toryum, uranyum gibi Aktinitler, enerji üretimi açısından büyük önem taşırlar

Aktinit Toryum Elementi

Aktinitler kararsız ve ağır yapılı metallerdir

Aktinitler Metal Yapısı

Aktinitler kolayca çekirdek bozulmasına uğrayabilen yapıdadır.

Bazı aktinitler grubunun elementleri bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır

Aktinit Bilimsel Çalışmaları

Termonükleer ısı ve nötron üretimi gibi bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Dünya’da en çok bulunan Aktinitler; toryum ve uranyumdur

En Çok Bulunan Aktinitler Hakkında

Aktinitlerin ilk dört elementi doğada bulunur

Doğada Aktinit Elementleri

Aktinit grubunda bulunan sırasıyla ilk dört element Aktinyum, Toryum, Protaktinyum ve Uranyum tabiatta bulunurlar. Grubun diğer elementleri doğada bulunmazlar. Yapay olarak elde edilirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.