Akustik NEDİR ?


Akustik NEDİR ?

Akustik, ses teknolojisi ve ses bilimine verilen isimdir. Sesin yapısını, kalitesini, özelliklerini ve mekanın içinde yayılması gibi aşamaları inceler.

Tiyatro, sinema, konferans alanları, konser alanları vb. yerlerde sesin en az yankı ve en fazla netlik oranında dinleyici kitlelerine ulaşması gerektiği için ses bilimciler seslerin insan kulağına en iyi gelecek şekilde iletilmesi için çalışırlar. Gerektiğinde sesin katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerde dalga yayılımlarını incelerler.

Akustik Hakkında Detaylı Bilgiler

Ses mühendisleri, binaların akustik yapıları için ses sistemi tasarımda bulunur, yüksek ve rahatsız edici seslerden insanları korumak için çalışma yürütürler.

Akustik Türleri

Biyolojik, su altı, elektro, konuşma, müziksel, mimari, gürültü, psikolojik, fizyolojik ve fiziksel akustik gibi çeşitleri vardır.

Ses Yansıması

Ses Yansıması Nedir

Yansıyan seslere akis adı verilir. Kısa mesafelerde yansıyan sesler, ana sesin devamı gibi duyulur. Bu tam yankı değildir. Sesin çıkış noktası ile yansıdığı nokta arasındaki mesafe uzak ise “tam yankı” olur. Boş odalarda konuşulduğu zamanlarda ses dağılmadan geri döner. Yankıya yol açan odalar “canlı oda”, eşyalar ile yankı seviyesinin düşürüldüğü odalara ise “ölü oda” denilir.

Kulağa gelen sesten sonra saniyenin 1/20 si kadar olan süre zarfında kulağınıza gelen yankılar insan kulağında bir problem oluşturmaz. Daha geç sürelerde geldiği zaman rahatsız edici olabilir.

Yankı Zamanı

Yankı Zamanı Nedir ?

Çıkan sesin duyulması ile çıkan sesin bir veya birkaç kez yansımasından doğan yankının duyulması arasında geçen zamana yankı zamanı denir. Yankı zamanı genellikle ses mühendisleri tarafından kapalı salonların akustik özelliklerini test ederken kullanılır. “Canlı” olarak tabir edilen içi dolu bir odanın yankı süresi saniyelerce sürebilirken “ölü” olarak isimlendirilen ses emici aletlerin bulunduğu odalarda yankı zamanı bir saniyeden bile kısa sürebilmektedir.

Ses kayıt stüdyolarında yankı oranı bir saniyenin altındadır

Yankı zamanı odanın hacmi ile doğru orantılı, odanın içindeki eşyalar ve duvarların ses absorbsiyon gücü ile kısmi olarak ters orantılıdır. Yüzey alanı ile yüzey ses absorbsiyon katsayısı çarpılarak absorbsiyon oranı bulunur.

Türk Tarihinde Akustik

Türk Tarihinde Akustik Sesler

Türk tarihinde akustik ses algısının geçmişten beri var olduğunu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde net bir şekilde görebilmekteyiz. Buna örnek olarak büyük Türk Mimarı Sinan’ın Süleymaniye Cami’nin yapım aşamasında caminin içindeki sesin yankısı için yaptığı çalışmaları örnek gösterebiliriz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.