Alaiye Beyliği Hakkında Tarihsel Bilgiler


Alâiye Beyliği Hakkında Tarihsel Bilgiler

Alaiye Beyliği, Orta Çağ döneminde Anadolu’nun günümüzdeki ismi ile Alanya bölgesi civarında hüküm sürmüş bir Türk kökenli beyliktir. Alaiye Beyliği’nin Oğuz boylarından olan Avşar boyundan geldiği düşünülmektedir. Beylik, Alanya bölgesinde 1293 ile 1471 seneleri arasında hüküm sürmüştür.

Anadolu Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev döneminde Alaiye (Alanya) Karamanoğullarının baskınlarına maruz kalıyordu. Selçuklular bu durumu önleyebilmek için bölgedeki kaleyi sürekli tahkim ettiler. Karamanoğullarından Karamanoğlu Mehmet Bey 1276 yılında Alanya ve çevresini ele geçirdi. Fakat bir süre sonra Karamanoğlu Mehmet Bey hayatını kaybetmiştir. Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev komutasındaki Anadolu Selçuklular bölgeyi tekrardan ele geçirdiler.

Alaiye Beyliği Hakkında Bilgiler

İlerleyen dönemlerde Anadolu Selçuklu devleti çöküş döneminde iken Kıbrıs şövalyeleri, Alanya bölgesi için tehdit oluşturmaya başladı. Bu dönemde Karamanoğulları, Alâiye bölgesini fethetmeye karar verdi. Memlük Devleti’nin de desteğini alarak 1292 yılında Kerimüddin Karaman Bey’in oğlu Mecdüddin Mahmud, Alanya bölgesini fethederek burada küçük bir beylik kurdu.

Alaiye Beyleri ve Alaiye Beyliği

Alaiye Beyleri’nin sonuncusu Kılıç Arslan’dır. 1471 senesinde Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, şehri muhasara altına alınca Kılıç Arslan şehri kendi isteği ile teslim etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Kılıç Arslan’a bu hareketinden ötürü Gümülcine Sancağı’nı dirlik olarak vermiştir. Böylelikle Alaiye Beyliği sona erdi.

Alaiye Beyleri

Alaiye Beyleri; Mecdüddin Mahmud, Yusuf, Şemseddin Mehmed, Hüsameddin Mahmud, Savcı Bey, Karaman Bey, Lütfi ve son olarak 1471 yılına kadar Kılıç Arslan yönetmiştir.

  • Mecdüddin Mahmud (1293-?)
  • Yusuf (1330-1337)
  • Şemseddin Mehmed (1337-1352)
  • Hüsameddin Mahmud
  • Savcı Bey (- 1423)
  • Karaman Bey
  • Lütfi (- 1455)
  • Kılıç Arslan (1455 – 1471)

Kaynakça: 1, 2, Yeni Rehber Ansiklopedisi


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.