Bayrağında Mavi Renk Olan Ülkeler


bayrağında mavi renk olan ülkeler

Bayrağında mavi renk olan ülkeler veya daha kısa haliyle mavi renkli bayraklar listeledik. Mavi bayraklı ülkeleri inceleyelim. Toplamda 15 tane mavi bayraklı ülke listeledik.

Mavi Renkli Doğu Türkistan Bayrağı

Bayrağında mavi renk olan ülkeler sıralamasında ilk olarak Doğu Türkistan bayrağını listeledik. Ay yıldızlı Gök Bayrak olarak isimlendirilir. Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin bayrağı kabul edilmiştir. Gök mavisi renk üzerinde beyaz renkli ay ve beş köşeli yıldız vardır. Bu bayrağı Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kullanmak yasaktır. Kullananlar hapis cezası almaktadır.

Rusya Bayrağı

Rusya bayrağı mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Bu renkler Panslavizm renkleridir. 1991 senesinde kabul edilmiştir.

Yunanistan Bayrağı

Yunanistan bayrağının sol üst köşesinde haç işareti vardır ve bayrak dokuz yatay çizgiden oluşmaktadır. Bayrağın üzerindeki mavi renk Helen Uygarlığı’nın rengidir.

Romanya Bayrağı

Romanya bayrağı kırmızı, sarı, mavi renklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Çad bayrağı ile benzerlik göstermektedir. 26 Haziran 1848 tarihinde kabul edilmiştir.

Filipinler Bayrağı

Filipinler Bayrağı kraliyet mavisi, scarlet ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Beyaz rengin üzerinde 8 köşeli ışık saçan altın sarısı güneş vardır. 8 köşe Filipinler’in 8 bölgesini temsil etmektedir. Beyaz rengin diğer kısımlarında 3 tane yıldız vardır. Bu yıldızlar Filipinler’in 3 Ana kara parçasını temsil etmektedir.

Küba Bayrağı

Küba bayrağı ilk kez İspanya’dan bağımsızlık kazanıldığı 1898 senesinde kullanılmaya başlanmıştır, Son olarak Küba 20 Mayıs 1902’de de Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsızlığını kazanınca Küba devletinin bayrağı olarak tescillenmiştir.

ABD Bayrağı

Amerika Birleşik Devletleri bayrağı içerisinde 13 tane şerit vardır. Bu şeritlerin altısı beyaz yedisi kırmızıdır. ABD kuruluş döneminde İngiltere’ye başkaldıran Onüç Koloni’yi simgelemektedir.

Mavi Renkli Fransa Bayrağı

Fransız bayrağında mavi, beyaz ve kırmızı renkleri vardır. Mavi renk hürriyeti, beyaz renk eşitliği, kırmızı renk kardeşleri simgelemektedir.

Arjantin Bayrağı

Arjantin bayrağı 3 tane şeritten oluşmaktadır. Üst ve alttaki şeritler gök mavi renkte, ortadaki beyaz şeritte Mayıs Güneşi diye adlandırılan ulusal amblem yer alır.

Bosna-Hersek Bayrağı

Bosna-Hersek bayrağı, mavi renk üzerinde 9 tane beyaz yıldız ve sarı bir üçgenden oluşmaktadır. Bayrağın üzerindeki üçgen; Boşnak, Hırvat ve Sırp halklarını temsil etmektedir.

Moldova Bayrağı

Moldova bayrağı mavi, sarı ve kırmızı renklerinden oluşmaktadır. Bayrağın orta kısmında devlet arması yer almaktadır. Moldova bayrağı, Romanya bayrağı ile benzerlik göstermektedir.

Çek Cumhuriyeti Bayrağı

Çek Cumhuriyeti bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti bayrağı eski Çekoslovakya bayrağının aynısıdır.

Ukrayna Bayrağı

Ukrayna bayrağı, mavi ve sarı renklerinden oluşmaktadır. Sarı renk refahı mavi renk barışı simgelemektedir. Sovyetler Birliği döneminde bu bayrak yasaklanmıştı. Sovyetler Birliği dönemi Ukrayna’sında bu bayrak yerine farklı bir bayrak kullanılıyordu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna tekrardan bu sarı, mavi renkteki bayrağı kullanmaya başladı.

Norveç Bayrağı

Norveç bayrağında kırmızı arka plan üzerinde etrafı beyaz renk ile çevrelenmiş mavi bir haç işareti bulunur. Haç işaretinin yatay kısmı bayrağın gönder tarafına doğru kaymıştır.

Birleşik Krallık Bayrağı

Birleşik Krallık bayrağında mavi bir zemin üzerinde beyaz bir Aziz Andrew Haçı ve kırmızı bir Aziz Patrick Haçı ve Aziz George Haçı işaretleri yer almaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.