Ezop : Ezop Masallarının Hikaye Üreticisi


Ezop : Ezop Masallarının Hikaye Üreticisi

Ezop (AISOPOS), eski Yunan masalcısı ve fabl yazarıdır. Hikayelerinin kahramanları insanlar değil, hayvanlardır. M.Ö 6. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Ezop’un hakkında kesin kaynaklar mevcut değildir.

Ezop’un Hayatı ve Yaşamı

Ezop Hayatı Hakkında Bilgiler

Yaşamı hakkında çok çeşitli rivayetler vardır

Diego Velázquez (1599-1660)

Bir rivayete göre Trakya’da doğmuştur

Ezop Nerede Doğdu Rivayetler

Bir rivayette Aesop’un M.Ö 620 yıllarında Mesembria şehri (Nesebar)
civarında doğduğu rivayet edilmektedir.

Rivayete göre bir süre köle olarak yaşadı

Bir süre köle olarak Samos (Sisam) adasında yaşadığı söylenmektedir.

Rivayete göre azat edildikten sonra birçok yolculuk yaptı

Rivayete göre Delfi’ye gittiği sırada cinayete kurban gitmiştir

Ezop Hakkında Bilgiler

Marcus Gheraerts Elder’a atfedilen ( Flaman, Bruges, yaklaşık 16. yüzyıl Londra )

Aesop’un yaşamı hakkında bilgiler kesin değildir. Günümüze sadece rivayetler vardır.

Ezop’un masalları gerçekten var mıydı ? Daha doğrusu gerçekte Ezop var mıydı ?

Gerçekten böyle bir insan var mıydı, varsa da kendisine mal edilen eserleri gerçekten o mu yazdı bu kısım hakkında farklı iddialar ve düşünceler mevcut.

Ezop Masalları

Ezop Masalları Hakkında Bilgiler
Giovanni Francesco Castiglione ( Cenova 1641–1710 )

Gerçek olup olmadığı bilinmeyen Ezop Masalları içeriklerinde hayvanlar insanlara ait özelliklere sahip olurlar. İnsanlar gibi konuşur, düşünürler.

Aristotales’den geldiği söylenilen bir rivayette Ezop’un yolsuzluk suçundan yargılanan bir siyasetçiyi savunurken tilki ile kirpinin hikayesini anlattığını söylemiştir. Siyasetçiyi ise nasıl savunduğunu şu şekilde anlatmıştır:

Ezop mahkemede “bir tilkinin, başı pirelerle derde girmiş, bir kirpi de onu pirelerden kurtarsın mı diye sormuş, tilki, ‘hayır, bu pireler doydu, artık fazla kan emiyorlar. Onları kovalarsan, yerlerine yeni, aç pireler gelir’ demiş”, sonra, jüriye dönerek, şöyle bitirmiş: “Dolayısıyla saygı değer jüri üyeleri, müvekkilimi cezalandırırsanız onun yerine onun kadar zengin olmayan birileri gelir ve sizi daha da beter soyar.”

Ezop’a ait olduğu söylenen en eski derleme Demetrios’a aittir

Ezop’a mal edilen masalların bilinen en eski derlemesi, MÖ 4. yüzyılda Phaleros’lu Demetrios tarafından hazırlanmıştır. Bu derleme daha sonra, MS 1. yüzyılda Latince dilinde Gaius Iulius Phaedrus, Yunan dilinde ise Babrios tarafından yeniden kaleme alınmıştır.

Jean de la La Fontaine’den masallar 17. yüzyıla ait eserlerdir

La Fontaineden Masallar, Fabl Türü
Frans Snyders (Flaman, 1579–1657 Anvers)

“Ezop Masalları” daha sonra 17. yüzyıl döneminin Fransız asıllı yazarı Jean de la Fontaine’in masallarına ilham kaynağı olmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.