Günümüzde Kullandığımız Latin Alfabesinin Kökeni Nereden Gelir ?


alfabe

Ülkemizde 1 Kasım 1928 yılından beri Latin alfabesi kullanılmaktadır. Latin Alfabesi Milattan Önce 7. Yüzyılda Yunan alfabesi üzerinde değişiklikler yapılarak üretilmiştir. Latin Alfabesi aynı zamanda Roma Alfabesi olarak da adlandırılır.

Latin Alfabesinin Gelişimi

Latince ilk çağlarda İtalya’nın Latium isminde bir bölgesinde konuşulmaktaydı. Ardından Roma Devletinin resmi devlet dili haline geldi. Daha sonraki dönemlerde ise Latince dili varlığını devam ettirdi. Orta Çağ döneminde bilimsel araştırmalarda genel olarak Latince kullanıldı. Latince günümüzde ölü bir dildir.

1698 yılına ait olduğu düşünülen, üzerine Latin harfleri işlenmiş Keten İpek;
Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Bayan Lathrop Colgate Harper’ın Koleksiyonundan, Mabel Herbert Harper’ın Bequesti, 1957

Latin Alfabesi 23 harften oluşmaktadır.

İlk Alfabe Fenikeliler tarafından üretildi.

Modern alfabenin Fenikeliler tarafından geliştirildiği düşünülür. Bazı tarihçilere göre Fenike Alfabesinin, Mısır hiyerogliflerinden esinlenildiği iddia edilmektedir. Fenike alfabesinde her harf bir sese karşılık gelmektedir.

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler

Türkler ilk olarak Orhun Alfabesini kullandılar.
Bu alfabe ile yazılmış ilk yazı örnekleri MÖ 5. yüzyılda Issıg (Esik) Kurganında bulunmuştur.  9. yüzyıldan sonra Uygur Alfabesi olarak anılan Sogd alfabesi kullanıldı. İslamiyete geçiş ile birlikte yaygın olarak Arap Alfabesi kullanılmaya başlandı.

Görsel Kaynak: 1

Azerbaycan ve Yakut Türkleri, Latin alfabesini kullanan ilk Türk toplulukları olmuştur.

Rusya, Orta Asya’daki Türk toplumlarının alfabelerini 1926 yılında Latin Alfabesi olarak değiştirmiş ardından 1930 yılında Kiril Alfabesine çevirmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.