Halk Edebiyatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin ?


halk edebiyatı hakkında

Halk edebiyatı testini çöz, Türk Halk Edebiyatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin birlikte öğrenelim. YKS Edebiyat sınavına girecekler şimdiden çözmeye başlasınlar. 

Soruları çözmeye başlamadan evvel bilgilerini tazelemen için Halk Edebiyatı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı yazımızdan bilgi edinebilirsin.

 1. 1 Türk Halk Edebiyatı hangi bölgenin geleneklerine dayanmaktadır ?

  1. Orta Asya göçebe gelenekleri
  2. Fars edebiyat gelenekleri
  3. Arap edebiyat gelenekleri
  Doğru !
  Yanlış !
 2. 2 Türk Halk Edebiyatı sözlü bir gelenek midir ? Yazılı bir gelenek midir ?

  1. Yazılı bir gelenekdir
  2. Sözlü bir gelenekdir
  Doğru !
  Yanlış !
 3. 3 Halk edebiyatı içinde şiirler hangi ölçü ile yazılır ?

  1. Aruz ölçüsü
  2. Hece ölçüsü
  Doğru !
  Yanlış !
 4. 4 Halk edebiyatı nazım birimi nedir ?

  1. İkilik
  2. Üçlük
  3. Dörtlük
  4. Beşlik
  Doğru !
  Yanlış !
 5. 5 Halk Edebiyatında müzik var mıdır ?

  1. Evet, şiirler müzik eşliğinde okunur
  2. Hayır, şiirler müzik eşliğinde okunmaz
  Doğru !
  Yanlış !
 6. 6 Halk edebiyatının dili nasıldır ?

  1. Sade ve yalın
  2. Süslü ve kalabalık
  Doğru !
  Yanlış !
 7. 7 Halk Edebiyatı şiir alanında mı yoksa düzyazı alanında mı daha çok gelişmiştir ?

  1. Düzyazı
  2. Şiir
  Doğru !
  Yanlış !
 8. 8 Tapşırma nedir ?

  1. Kasidelerle, başlangıçtan sonra asıl konuya geçmek için söylenen beyit
  2. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanmaktır
  3. Şiirlerinin son dörtlüğünde şairin kendi ismini geçirmesidir
  4. Dize sonlarında anlam ve görevleri farklı olan ses benzerliği.
  Doğru !
  Yanlış !
 9. 9 Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatında kullanılan düzyazı türlerinden değildir ?

  1. Deyimler
  2. Bilmeceler
  3. Tekerlemeler
  4. Fıkralar
  5. Tezkireler
  Doğru !
  Yanlış !
 10. 10 Divan edebiyatında “hicviye” şiirlerinin Halk edebiyatındaki karşılığı nedir ?

  1. Koşma
  2. Semai
  3. Taşlama
  4. Rubai
  Doğru !
  Yanlış !
 11. 11 Halk ozanlarının şiirlerinin yazılı olduğu defterlere ne ad verilir ?

  1. Seyahatname
  2. Cönk
  3. Divane
  4. Sefername
  Doğru !
  Yanlış !
 12. 12 Gazellerin, Halk Edebiyatındaki karşılığı nedir ?

  1. Koşma
  2. Türkü
  3. Mersiye
  4. Destan
  Doğru !
  Yanlış !
 13. 13 Aşağıdaki nazımlardan hangisi halk edebiyatına aittir ?

  1. Bedevi
  2. Rubai
  3. Semaî
  4. Mesnevi
  Doğru !
  Yanlış !
 14. 14 Savaş, yangın, isyan gibi toplumsal konuları konu edinen koşmalara ne denir ?

  1. Destan
  2. Mâni
  3. Türkü
  4. Abartma
  Doğru !
  Yanlış !
 15. 15 Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatındaki şiir biçimlerinden biri değildir ?

  1. Mani
  2. Ağıt
  3. Ninni
  4. Gazel
  Doğru !
  Yanlış !

Halk Edebiyatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin ?

Tarihinde düzenlendi
 1. TEST SONUCU
  Skorun
  Doğru !
  Sonucunu Paylaş
 2. TEST SONUCU

  Skorun
  Doğru !
  Sonucunu Paylaş

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.