İkinci Ahmet: Osmanlı İmparatorluğu Sultanı


İkinci Ahmet: Osmanlı İmparatorluğu Sultanı

İkinci Ahmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir. II. Ahmet 25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695 tarihleri arasında yaşamıştır. Sultan İbrahim’in oğludur. 22 Haziran 1691 – 6 Şubat 1695 tarihlerinde ise padişah olarak hüküm sürmüştür.

İkinci Ahmet Kişiliği

İkinci Ahmet Kişiliği ve Şahsi Özellikleri
Sanatçı: John Young (1755-1825)

Çeşitli kaynaklarda çok merhametli ve vatansever olduğu, hastalandığı zamanlarda bile devlet işleri ile alakadar olduğu rivayet edilmektedir.

İkinci Ahmet haftada iki gün olan divan toplantılarını haftada dört güne çıkarmıştır

Diğer padişahlar gibi İki Kutsal Caminin Hizmetkarı ünvanını kullanmıştır.

Sanatçı bir kişiliğe sahiptir

İyi bir hattattır, birçok kitap çoğaltmıştır. Aynı zamanda diğer padişahlar gibi şairdir.

İkinci Ahmet’in Ailesi

Sultan İbrahim ile Hatice Muazzez Sultan’ın evladıdır. Sultan İbrahim’in üçüncü oğludur.

Eşleri

  • Haseki Rabia Sultan
  • Şayeste Hanım

Erkek Çocukları:

  • Şehzade İbrahim (d.1692 – ö.1703)
  • Şehzade Ahmet (d.1692 – ö.1706)

Kız Çocukları:

  • Atike Sultan
  • Hatice Sultan
  • Asiye Sultan

İkinci Ahmet Dönemi

İkinci Ahmet Dönemi Hakkında Tüm Bilgiler

II. Ahmed 22 Haziran 1691 ile 6 Şubat 1695 tarihleri arasında hüküm sürmüştür.

İkinci Ahmet 22 Haziran 1691 tarihinde 48 yaşında tahta geçmiştir

Abisi Sultan II. Süleyman’ın vefatı üzerinde 48 yaşında 22 Haziran 1691 tarihinde Osmanlı Sultanı olmuştur.

İkinci Ahmet padişah olduğunda Osmanlı-Avusturya ile savaş halindeydi

II. Ahmet tahta çıkmadan birkaç gün önce Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem olarak Fazıl Mustafa Paşa Avusturya üzerine sefere çıkmıştı.

Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Avusturya Ordusu karşı karşıya geldi

Peter Varadin bölgesinde iki ordu karşı karşıya geldi.

Salankamen Muharebesi’nde başlarda Osmanlı Ordusu galip durumdaydı

Osmanlı Ordusuna daha Kırım kuvvetleri katılmamıştı. Avusturya bu durumu fırsat bilerek 25 Ağustos 1691 günü saldırıya geçti.

Sadrazamın savaş meydanında hayatını kaybetmesi üzerine savaş Osmanlı aleyhine döndü

Salankamen Muharebesi’nde Osmanlı Ordusu başlarda galip olmasına rağmen savaş alanında Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Salankamen mağlubiyeti yaşandı.

Salankamen Muharebesi’nden sonra düşman kuvvetleri ilerledi

Avusturya Ordusu ilerleyerek Varat Kalesini kuşattılar. İkinci Ahmet Han bu durum üzerine Diyarbakır Valisi Hacı Ali Paşayı sadrazamlık makamına getirdi ve sefere memur etti.

Avrupa Devletleri araya girmeye çalıştılar

Aynı zamanlarda Avrupa Devletleri Osmanlı-Avusturya arasındaki savaşı durdurmak için çabaladılar fakat sonuç alamadılar. Diğer yanda Varat Kalesi’ne yardım ulaşamayınca kale Avusturyalılara teslim olmak zorunda kaldı.

Sadrazam Belgrad’a gelince Avusturyalılar kışlaklarına çekildiler

1692 yılının haziran sonlarına doğru Hacı Ali Paşa komutasındaki güçler Edirne’den hareket ederek Belgrad’a vardılar. Kaleyi tahkim ve tamir ettiler. Avusturyalıların kışlağa çekilmeleri üzerine ise Edirne’ye döndü.

Avusturya ile uğraşılırken Venedik Donanması Girit bölgesine çıkarma yaptı

Venedik Donanması’nın çıkarma yapması üzerine Kaptan-ı Derya Damad Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması harekete geçti.

Osmanlı kuvvetlerinin gelmesi üzerine Venedik geri çekildi

Osmanlı Donanması’nın Hankaya bölgesine gelmesi ile birlikte Venedik Donanması geri çekildi.

1693 yılında yeni sadrazamın komutasında Avusturya üzerine sefere çıkıldı

1693 yılının temmuz ayında yeni sadrazam olan Bozoklu Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Avusturya üzerine sefere çıktı.

Bunun üzerine Avusturya Ordusu Belgrad şehrini kuşattı

Osmanlı Ordusu’nun hedefi Erdel’i geri almaktı fakat Avusturya Ordusu’nun Belgrad’ı kuşatması üzerine Belgrad üzerine hareket edildi.

Osmanlı Ordusu, Avusturya Ordusuna büyük zayiat verdi

Kırım Hanı Selim Giray, Avusturyalıların yardımına gelen orduyu mağlup edince kuşatma kaldırıldı. Sadrazam geri çekilen düşman kuvvetlerini takip etti ve düşman ordusuna büyük zayiat verdirdi.

28 Haziran 1694’te Narenta Kalesi Venedikliler tarafından işgal edildi

Büyük öneme sahip olan Narenta Kalesi Venedikliler tarafından işgal edilince Osmanlı Ordusu sefere çıktı ve Varadin Kalesini kuşattı.

Bu sırada Floransa, Malta, Papalık filolarının da bulunduğu Venedik Donanması Sakız Adası’nı işgal etti

II. Ahmed Dönemi Sakız Adası

Sakız Adası‘nın işgal edilmesine çok üzülen Sultan İkinci Ahmet, sadrazamına hatt-ı hümayun göndererek geri dönmesini ve Sakız Adası’nın geri alınmasını emretti ve Mezamorta Hüseyin Paşa’yı Kaptan-ı Derya tayin etti.

Osmanlı, savaşlar ile uğraşırken iç karışıklıklar da boy gösteriyordu. İkinci Ahmet aldığı tedbirler ile iç karışıklıkları engelledi

Irak ve Hicaz bölgesinde çıkan isyanları İkinci Ahmet aldığı tedbirler ile engellemiştir.

İkinci Ahmet, 5 Şubat 1965 tarihinde hayatını kaybetti

Sultan İkinci Ahmet, fetih haberini alamadan 52 yaşında Edirne’de hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul’a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesine defnedildi.

ÖncekiOsmanlı PadişahıSonraki
İkinci Süleyman İkinci Ahmet İkinci Mustafa

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.