İzcilik Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler


İzcilik Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

İzcilik Nedir ? Gençlerin ve çocukların doğayı sevmeyi öğrendikleri, gelişim süreçlerinde eğlenebilecekleri bir doğa ve izcilik faaliyetidir. Gençler izcilik kampları içinde doğa ile etkileşime girerler. Bu faaliyetler içinde dil, din, ırk gibi etmenler gözetilmez. Bir siyasi içeriği olmayan gençlik eğitim hareketidir.

İzcilerin kendilerine özel izci kıyafetleri vardır

İzciler ve izci kampı

İzciler faaliyetlerini yürütürken izci kıyafeti veya üniforması ile hareket ederler. Bu sayede hem ekip olurlar hem de izcilik yaptıkları belli olur.

İzcilik doğada hayatta kalmayı öğretir

İzcilik oyunları

Gençler ve çocuklar için temel düzeyde doğada yaşamını devam ettirme ve doğada hayatta kalmayı öğretir.

İzcilik faaliyetleri dünya genelinde yürütülmektedir

İzci kampı

Dünya genelinde WOIS ve WFIS gibi birçok kuruluş vardır. Türkiye’de ise TİF yani Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından faaliyetler yürütülmektedir.

Kendilerine özel izci yeminleri vardır

Doktor veya hakimler gibi izcilerinde yeminleri vardır fakat unutulmamalıdır ki insan tutamayacağı sözler vermemeli. Biz bu yemin kısmını pek tasvip etmiyoruz 🙂

İzciler içinde etnik grup ayrımı yapılmaz

İzcilik faaliyetleri

Faaliyetler içinde din, dil, ırk, mezhep, renk gibi etnik unsurlar gözetilmeden hareket edilir.

İzci obaları kendilerine hayvan isimleri verirler

Kendi içlerinde izci obalarına bölünürler. Her oba kendisi için bir hayvan ismi seçer. Örneğin inek obası, keçi obası veya kurt obası gibi

İzcilik faaliyetlerinde spor etkinleri de yapılır

izcilik spor

Doğanın içinde yürüyüş, kampçılık, su sporları gibi etkinlikler de vardır.

İzci kamplarında akşamları tiyatro oyunları sergilenir

İzcilik faaliyetleri tiyatro

Türkiye’deki izci kamplarında genellikle her akşam izci gruplarından bir tiyatro oyunu sergilemeleri istenir. Bu sayede izcilerin özgüven kazanmaları amaçlanır.

İzcilik Tarihi

Bu izcilik faaliyetleri aslında bir asırdan daha yaşlı…

İlk defa 1907 senesinde izci faaliyetlerine başlandı

1907 senesinde İngiliz general Baden Powell, “Boy scouting” ismini verdiği teşkilatı kurarak izci faaliyetlerinin temelini atmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygın hale geldi

Savaş sonrası rahatlama döneminde izciliğin faaliyetleri daha da yaygınlaştı.

Türkiye’de izcilik çalışmalarına ilk defa Osmanlı döneminde başlandı

Bizde izciliğin faaliyetleri genele oranla çok daha erken başladı. Bazı kaynaklarda 1912 yılında İstanbul ve Edirne’de bulunan liselerde izcilik çalışmalarına başlandığı yazmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında izci hareketi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmüştür

1935 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü kuruldu. 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulana kadar faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldü.

1955 yılında ise Türkiye İzciler Birliği kuruldu

1955 yılında kurulan Türkiye İzciler Birliği, okul dışında kurulan bir birliktir.

2006 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu kuruldu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde hareket eden izci hareketleri 2006 yılında federasyonun kurulması ile özerk hale gelmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.