Kanalizasyon Hakkında Gereksiz Bilgiler


kanalizasyon

Kanalizasyon hakkında bilgiler serisinde, şehirlerde kasabalarda, köylerde veya bina yapılarında pis ve atık suların uzaklaştırılmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemlerde atıkların dışarı dağılması durumunda insanlara rahatsızlık verebileceği için kalın borular kullanılır.

Kanalizasyon Malzemeleri

kanalizasyon boruları

Tesisatlarda genellikle pişmiş kil, beton, asbetli çimento ve sert plastik malzemeleri tercih edilmektedir. Malzemeler ise daire ve elips şekillerinde kullanılmaktadır.

Kanalizasyon Boruları

Kanalizasyonlar genelde 1/2 dolulukta ve 2 fps hızla akacak şekilde tasarlanır. Bu akış hızı boruların temiz kalmasına ve katı madde birikmesine engel olur.

Borularının çapları ihtiyaca göre 15 cm’den 3 metreye kadar değişkenlik gösterebilir. Ana boruların üzerine her yüz metrede bir delikli kapaklarla donatılmış havalandırma, yıkama ve düşümlü rögarlar yerleştirilir.

Kanalizasyon kanalları ile su borularının altında ve aralarında en az 30 cm mesafe bulunacak şekilde geçmelidir. Su borusunun alttan geçmesi halinde izolasyon gerekir. Yapılmazsa sulara kanalizasyon sızıntıları karışabilir.

Kanalizasyon Sistemleri

Kanalizasyonlarda iki çeşit sistem bulunur. Bunlar; ayrık sistem kanalizasyonlar ve birleşik sistem kanalizasyonların yapılarıdır.

Ayrık Sistem Kanalizasyonlar

Birincisi ayrık sistemdir. Ayrık sistemde pis sular ve yağmur suları ayrı kanallarda toplanır.

Birleşik Sistem Kanalizasyonlar

İkinci sistem ise birleşik sistem olarak adlandırılır. Birleşik sistemde bütün sular tek bir kanalda toplanır.

Kanalizasyon Kanunları

Hıfzıssıhha Kanunu‘nun 244 ve 249. maddeleri ve Belediye Kanunu’nun 15.maddesi gereğince belediyeler şehir ve kasaba gibi yaşam alanlarında kanalizasyon hizmeti sağlamakla yükümlüdürler. İnsanların pis suları rastgele yerlere akıtılamaz. Pis sular, kanalizasyonlara veya standartlara uygun olan foseptik çukurlara verilmek zorundadırlar.

Atık Su Arıtımı

Günümüzde kanallarla toplanan atık sular ızgara, çökeltme, oksitleme, çürütme gibi yöntemlerle zararsız hale getirilmektedir. Bu işlemlerde kirli suların içindeki organik maddeler bakteriler yardımıyla oksitlenir ve mikropları kırmak için klorlama işlemi yapılır. Daha sonra ortaya çıkan çamur çürütülüp kurutulduktan sonra gübre olarak kullanılabilmektedir.

Tarihte Kanalizasyonlar

Temsili eski bir kanalizasyon sistemi

Büyük eserler veren Türk mimarisinde lağım sularının arazi eğiminden yararlanılarak yerleşim yerlerindeki insanlardan uzaklaştırıldığı ve denize veya uzak arazilere gönderildiği görülmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.