Kanalizasyon Hakkında Gereksiz Bilgiler


kanalizasyon

Kanalizasyon hakkında bilgiler serisinde, şehirlerde kasabalarda, köylerde veya bina yapılarında pis ve atık suların uzaklaştırılmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemlerde atıkların dışarı dağılması durumunda insanlara rahatsızlık verebileceği için kalın borular kullanılır.

Kanalizasyon Malzemeleri

Tesisatlarda genellikle pişmiş kil, beton, asbetli çimento ve sert plastik malzemeleri tercih edilmektedir. Malzemeler ise daire ve elips şekillerinde kullanılmaktadır.

Kanalizasyon Boruları

Kanalizasyonlar genelde 1/2 dolulukta ve 2 fps hızla akacak şekilde tasarlanır. Bu akış hızı boruların temiz kalmasını ve katı madde birikmesine engel olur.

Borularının çapları ihtiyaca göre 15 cm’den 3 metreye kadar değişkenlik gösterebilir. Ana boruların üzerine her yüz metrede bir delikli kapaklarla donatılmış havalandırma, yıkama ve düşümlü rögarlar yerleştirilir.

Kanalizasyon kanalları ile su borularının altında ve aralarında en az 30 cm mesafe bulunacak şekilde geçmelidir. Su borusunun alttan geçmesi halinde izolasyon gerekir. Yapılmazsa sulara kanalizasyon sızıntıları karışabilir.

Kanalizasyonların Sistemi

İki çeşit sistem bulunur. Birincisi ayrık sistemdir. Ayrık sistemde pis sular ve yağmur suları ayrı kanallarda toplanır. İkinci sistem ise birleşik sistem olarak adlandırılır. Birleşik sistemde bütün sular tek bir kanalda toplanır.

Günümüzde kanallarla toplanan atık sular ızgara, çökeltme, oksitleme, çürütme gibi yöntemlerle zararsız hale getirilmektedir. Bu işlemlerde kirli suların içindeki organik maddeler bakteriler yardımıyla oksitlenir ve mikropları kırmak için klorlama işlemi yapılır. Daha sonra ortaya çıkan çamur çürütülüp kurutulduktan sonra gübre olarak kullanılabilir.

Kanunen Kanalizasyon

Hıfzıssıhha Kanunu‘nun 244 ve 249. maddeleri ve Belediye Kanunu’nun 15.maddesi gereğince belediyeler şehir ve kasaba gibi yaşam alanlarında kanalizasyon hizmeti sağlamakla yükümlüdürler. İnsanlar pis sularını rastgele yerlere akıtılamaz. Kanalizasyonlara veya standartlara uygun foseptik çukurlara vermek zorundadırlar.

Tarihte Kanalizasyonlar

Temsili eski bir kanalizasyon sistemi

Büyük eserler veren Türk mimarisinde lağım sularının arazi eğiminden yararlanılarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldığı denize veya uzak arazilere gönderildiği görülmektedir.


Tepkiniz Nedir ?

Adamsın bayıldım Adamsın bayıldım
34
Adamsın bayıldım
Bu nedir Bu nedir
24
Bu nedir
Emeğine Sağlık Emeğine Sağlık
13
Emeğine Sağlık
Harika Harika
31
Harika
Şaşırdım Şaşırdım
23
Şaşırdım
Anlamadım Anlamadım
20
Anlamadım

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir