Karıncalar Hakkında İlginç Bilgiler


Karıncalar Hakkında İlginç Bilgiler

Dünyanın her tarafında yaşamını sürdüren karıncalar hakkında ilginç bilgiler var. Böcek sınıfının cemiyet hayatı yaşayan en geniş familyasını oluştururlar. Karıncalar zar kanatlılar takımının karıncagiller familyasındandır.

Karıncalar, 110 ile 130 milyon yıl önce türemiştir

Karıncaların ortaya çıkışının 110 ile 130 milyon yıl önce dünyaya Jeolojik dönemlerden Kretase döneminde yaban arısına benzeyen canlılardan türemiştir. Dünya üzerinde çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra ise karıncalar çeşitlenmiştir.

Günümüzde 14.000 karınca türü vardır

Günümüzde yaklaşık olarak 14.000 farklı türü olduğu tahmin edilmektedir.
Günümüzde 12.000’den fazla karınca türü sınıflandırılabilmiştir.

Karıncalar cemiyet hayatı yaşarlar

Karıncalar, topluluklar halinde yaşarlar. Bazı karıncaların binlerce bireyden oluşan kolonileri vardır. Koloni sistemlerinde genellikle “işçi” ve “asker” ve “doğurucu dişiler” den oluşan sınıflar vardır. Karıncalar tek bir vücut olarak kolonileri desteklerler.

Karıncalar tarımsal faaliyetler yürütürler

Karıncalar, termitler gibi tarım faaliyetleri yürütmektedirler. Aynı zamanda termitler ile birlikte tarımı ilk kullanan canlılardır

Kendi ağırlıklarının 10 katını kaldırabilirler

Karıncalar kendi vücut ağırlığından 10 kat fazla ağırlığı kaldırabilir.

Karıncalarda kölelik sistemi vardır

Bazı karınca türleri kendilerinden zayıf olan diğer kolonilere baskın yaparlar ve yavru karıncaları kaçırıp köle haline getirirler. Bazı savaşçı karıncalar bu sistemi sanat haline getirir. Bu savaşçı karıncalar köle karıncalara alıştıklarından kendi kendilerini besleme özelliklerini kaybedebilirler.

Karıncaların antenleri üzerindeki kıllar işitme görevi görürler

Antenleri üzerindeki kıllar dokunma ve işitme görevi görürler. Bazı karıncalar gıcırtı veya çığlık benzeri sesleri insan kulağının duyacağı yükseklikte çıkarabilirler.

Böceklerle beslenmek zorunda kalabilirler

Bazı türleri beslenme döneminde parçalamak zorunda kaldıkları böceklerle beslenebilirler.

Tehlikeli zamanlarda birbirlerini uyarırlar

Mandibül bezlerinden salgılanan kimyasal bir madde ile birbirlerini uyarırlar. Kokuyu alan diğer karıncalar tehlikeden haberdar olur.

Yemek buldukları zaman diğer karıncalarda gelebilsin diye koku bırakırlar

Besin bulan karınca geçtiği yollara koku bırakır. Bu sayede arkadaşları bu kokuyu takip ederek besine ulaşabilirler. Her gidiş gelişlerinde yol üzerinde kokularını bırakmaya devam ederler. Besin tükendiği zaman yuvaya geri dönenler koku bırakmayı keserler. Böylece boşuna gidip gelmeleri önlenir.

Yabancı bir karınca yuvalarına girerse ÖLDÜRÜLÜR

Her koloninin kendine özgü bir kokusu vardır. Bu koku sayesinde birbirlerini tanırlar. Koloninin içine başka bir karınca veya böcek türü girer ise koloniye yabancı olan kokusundan anlaşılır ve derhal infaz edilir. Ancak bir karınca koloninin içine girip uzun süre saklanabilir ise üzerine yeni koloninin kokusu sineceğinden kamufle olarak yaşamını devam ettirebilir.

Sindirim sistemlerinde 3 tane mideleri vardır

Sindirim sistemlerinde üç adet mide bulunur. İlk bölüm besinleri emmeye yarar. İkinci kısım ise besinlerin bozulmadan saklanmasını sağlar. Üçüncü kısımda ise besinlerin sindirilmesi gerçekleşir.

Karıncalar, arkadaşları aç kaldığı zaman arkadaşlarını besler

Bir karınca aç olan arkadaşına rastladığında büyük bir adamlık örneği göstererek rızkını arkadaşı ile paylaşır. Bu işlemi gerçekleştirmek için antenlerini arkadaşına dokundurur ve ön ayakları ile arkadaşına yaslanır. Ardından kursağında depoladığı besini arkadaşına iletir. Bu besin alışverişine “trofalazı” denir. Yardımseverlikleri bu kadarla da kalmaz. Yeni beslenen karınca aldığı besinlerin hepsini midesine aktarmaz. Besinlerin bir kısmını diğer karıncalar ile paylaşmak için saklar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.