Kasırgalar Hakkında En İlginç Bilgiler


Kasırgalar Hakkında Bilgiler

Kasırgalar, büyük çaplı ve yüksek şiddetli tropik rüzgarlara denir. Kasırgalar tropikal siklon olarak da adlandırılmaktadırlar. Beaufort rüzgar şiddeti skalasına göre saatte 118 km hızdan (75 milden) daha fazla hızla ve dönen tropik rüzgarlara kasırga denir.

Kasırga ismi eski Türkçedeki “kasırku” kelimesinden günümüzdeki haline evrilmiştir

Kasırgalar Hakkında Bilgi

Kasırku kelimesi ise “titretmek, sallamak” anlamına gelen “kasmak” fiilinden türemiştir.

Kasırga kelimesinin İngilizcedeki karşılığı “Hurricane”dir

Kasırga İngilizcesi Gurricane

Bu kelimenin ise birde dönem Orta Amerika’da yaşamış olan Maya halkları tarafından kullanılan “Huracan” kelimesinden geldiği iddia edilir.

Kasırgalar Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından isimlendirilir

Kasırgalar Meteroloji Örgütü

Kasırgaların isimleri, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından önceden belirlediği listelere göre isimlendirilir. Bu amaçla Atlas Okyanusu’yla ilgili kasırgaları isimlendirmek için erkek ve kadın isimlerinden hazırlanmış altı tane liste vardır. Her altı senede bir tekrar ilk listeye geri dönülür. Listedeki her ismin ilk harfi alfabetik sıraya göre tanımlanır. U , Q, X, Y ve Z harfleriyle başlayan isimler kasırgalara verilmez. Bir fırtınanın sürati, saatte 200 km’yi aşarsa kasırga haline gelmiş olarak kabul edilir ve bu listelerde sırada bulunan isim, o kasırgaya verilir.

Kasırgalar sıcak denizlerde çokça meydana gelir

Kasırgalar Deniz Üzerinde

Subtropikal ve tropikal iklimin hakim olduğu sıcak denizlerde çokça meydana gelir.

Deniz kabarmalarına ve deniz dalgalanmalarına sebep olurlar

Denize Kasırga Etkisi

Kasırgalar sebep oldukları zararların dışında büyük deniz dalgalarına ve denizin kabarmasına sebep olurlar.

Kasırgalar genellikle kuzeybatı yönünde eserler

Kasırgalar Kuzeybatı Yönünde

Kasırga oluşması ile birlikte yağış meydana gelir

Kasırgalarda Yağış Oluşur

Tropik rüzgar kuşağının ortalama yağış oranı 75–150 mm arasındadır.

Kıyı bölgeleri kasırgalara karşı daha hassastır

Kasırga Kıyı Bölgeleri Etkiler

Kıyı bölgeleri, özellikle iç bölgelere oranla tropikal bir siklonun etkisine karşı hassastır. Fırtınalar için birincil enerji kaynağı ılık okyanus sularıdır. Bu yüzden tropikal siklonlar genellikle suyun üzerinde veya yakınında olduğunda zaman daha da kuvvetlenir. Karada daha zayıftır.

İnsan üzerinde olumsuz etkileri olsa da kuraklık koşullarını iyileştirebilir

Kasırga Olumlu Kuraklık Etkisi

İnsan nüfusu üzerindeki etkileri olumsuz olsa da, tropikal siklonlar kuraklık koşullarını hafifletebilir.

Bazı büyük çaplı kasırgalar
stratosferde bile görülebilir

Stratosferde Kasırga Görülebilir

Bazı büyük boyutlu kasırgalar 12.000 m’den daha üst bölgelere kadar etki edebilir. Hatta bazı büyük boyutlu kasırgaların etkileri stratosferde bile görülebilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.