Memlük Sultanları Tam Listesi


Memlük Sultanları Tam Listesi

Memlük Sultanları listesini tam haliyle hazırladık. Memlükler Devleti Mısır’da kurulan bir Türk Devleti’dir. 1250 ile 1517 yılları arasında Bahri Hanedanı ve Burci Hanedanı hüküm sürmüştür. Bu hanedanlardan gelen sultanların tam listesini popirikler için derledik. Memlük Sultanları hakkında daha detaylı bilgilendirme için listelerin sonuna bakabilirsin 🙂

Bahri Hanedanı Listesi

1250 ile 1390 yılları arasında Memlük Devleti‘nde Bahri Hanedanına mensup memlük sultanları hüküm sürdü.

 1. Şecerüddür
 2. Aybeg
 3. Mansur Ali
 4. Kutuz
 5. I. Baybars
 6. Bereke
 7. Sülemiş
 8. Kalavun
 9. El-Eşref Halil
 10. Nasır Muhammed bin Kalavun( I. Muhammed)
 11. Adil Kitbuga
 12. Laçin
 13. II. Baybars
 14. Ebu Bekir
 15. Alâaddin Küçük
 16. Şihabüddin Ahmed
 17. İmadeddin İsmail
 18. Seyfeddin Şaban
 19. Seyfeddin Hacı
 20. Ebu Maali Hasan
 21. Salih Selahaddin
 22. Selahaddin Muhammed
 23. Zeyneddin Şaban
 24. Alaeddîn Ali
 25. Zeyneddin Hacı

Burji Hanedanı Listesi

1382 – 1517 yılları arasında Memlük Devleti’nde Burji Hanedanına mensup memlük sultanları hüküm sürdü.

 1. Berkuk
 2. Farac
 3. Mansur Abdülaziz
 4. Müsta’in
 5. Muavyed Şeyh
 6. Muzaffer Ahmed ( II. Ahmed)
 7. Seyfeddin Tatar
 8. Salih Muhammed
 9. Barsbay
 10. Aziz Yusuf
 11. Zahir Çakmak
 12. Fahreddin Osman
 13. İnal
 14. Muavyed Ahmed ( III. Ahmed)
 15. Hoşkadem
 16. Zahir Bilbay
 17. Zahir Timur Buğa
 18. Kayıtbay
 19. Nasır Muhammed
 20. Zahir Kansu
 21. Eşref Canbulat
 22. Adil Tumanbay
 23. Kansu Gavri
 24. Eşref Tumanbay

Bahri Hanedanı Memlük Sultanları

1250 ile 1390 yılları arasında Memlük Devleti’nde Bahri Hanedanına mensup Memlük Sultanları hakkında genel bilgileri derledik. Bahri Hanedanı Kıpçak kökenli kabul edilmektedir.

Şecerüddür

Şecerüddür, kadın bir sultandır. Kısa bir süre hüküm sürmüş ve Aybeg ile evlenerek tahtı devretmiştir. Tam ismi İsmeteddin Umm-Halil Şecer-üd-Dürr’dir.

Aybeg

Tam ismi İzzeddin Aybeg’dir. Kıpçak kökenlidir. 1250-1257 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Mansur Ali

Tam ismi Mansur Nureddin Ali’dir. Kıpçak Türkü kökenlidir. 1257- 1259 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Kutuz

Tam ismi Muzafer Seyfeddin Kutuz’dur. Celaleddin Harzemşah’ın yeğenidir. 1259-1260 yılları arasında kısa bir hüküm sürmüştür.

I. Baybars

Tam ismi Zahir Rukneddin Baybars Bundukdari’dir. Kıpçak asıllıdır. 1260-1277 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Bereke

Tam ismi Said Nasıreddin Bereke’dir. 1277-1279 yılları arasında hüküm sürmüştür. Tahttan feragat etmiştir.

Sülemiş

Tam ismi Adil Bedreddin Sülemiş’dir. Adil Bedreddin Sülemiş 7 yaşındayken 100 gün boyunca hüküm sürmüş ve tahttan indirilmiştir.

Kalavun

Tam adı Mansur Seyfeddin Kalavun. 1279 – 1290 yılları arasında hüküm sürmüştür.

El-Eşref Halil

Mansur Seyfeddin Kalavun 1279 – 1290 yılları arasında hüküm sürmüştür. Suikast ile öldürülmüştür.

Nasır Muhammed bin Kalavun ( I. Muhammed)

Tam ismi Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun’dur. Üç farklı dönemde hüküm sürmüştür. İlki 1293 – 1294, ikincisi 1299 – 1309, üçünsü ise 1310 – 1341 yıllarıdır.

Adil Kitbuga

Tam adı Adil Zeyneddin Kitbuga’dır. 1294 – 1296 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Laçin

Tam adı Mansur Hüsameddin Laçın’dir. 1296 – 1299 yılları arasında hüküm sürmüştür.

II. Baybars

Tam adı Muzaffer Rukneddin Baybars Çeşnikar’dır. 1309 – 1310 yılları arasında 10 ay 24 gün hüküm sürmüştür.

Ebu Bekir

Tam adı Seyfüddin Ebu Bekir’dir. İki ay boyunca sultanlık yapmıştır. Ardından tahttan indirilmiş ve yerine 7 yaşında olan küçük kardeşi Alaaddin Küçük geçirilmiştir.

Alâaddin Küçük

Tam adı Alaaddin Küçük’dür. 1341-1342 yılları arasında beş ay boyunca hüküm sürmüştür. Yerine ağabeyi Şihabüddin Ahmed getirilmiştir.

Şihabüddin Ahmed

Şihabüddin Ahmed çok kısa bir hükümdarlık süresinin ardından tahttan feragat etti.

İmadeddin İsmail

Tam adı Salih İmadeddin Ebu İsmail’dir. 17 yaşındayken 1342 yılında tahtta geçip 1345 yılında suikastle öldürüldü.

Seyfeddin Şaban

Tam adı Kamil Seyfeddin Şaban’dır. 1345 – 1346 yılları arasında hüküm sürdü. Seyfeddin Şaban’da suikastle öldürüldü.

Seyfeddin Hacı

Tam adı Muzaffer Seyfeddin Hacı’dır. 1346-1347 yılları arasında kısa bir hüküm sürdü. Seyfeddin Hacı’da suikastle öldürüldü.

Ebu Maali Hasan

Tam adı Nasır Bedreddin Ebu Ma’ali Hasan’dır. 1347 – 1351 yılları ve 1354 – 1361 arasında 2 defa hüküm sürmüştür.

Salih Selahaddin

Tam adı Salih Selahaddin Bin Muhammed’dir. 1351 – 1354 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Selahaddin Muhammed

Tam adı Mansur Selahaddin Muhammed Bin Hacı’dır. Selahaddin Muhammed 1361- 1363 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Zeyneddin Şaban

Tam adı Eşref Zeyneddin Şaban’dır. 1363 – 1377 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Alaeddin Ali

Tam adı El-Mansur Alaeddîn Ali Ebu al-Ma’ali’dir. 13771381 yılları arasında hüküm sürdü.

Zeyneddin Hacı

Tam adı Salih Salah Zeyneddin Hacı’dır.1381 – 1382 yılları ve 1389 – 1390 arasında iki defa hüküm sürmüştür.


Burji Hanedanı Memlük Sultanları

1382 – 1517 yılları arasında Memlük Devleti’nde Burji Hanedanına mensup Memlük Sultanları hakkında genel bilgileri derledik. Burji Hanedanı Çerkes kökenli kabul edilmektedir.

Berkuk

Tam adı Zahir Seyfeddin Berkuk. 1382- 1389 yılları ve 1390 – 1399 arasında iki defa hüküm sürdü.

Farac

Tam adı Farac Bin Berkuk’dur. 1399 – 1405 ve 1405 – 1412 yılları arasında iki defa hüküm sürdü.

Mansur Abdülaziz

Tam adı Mansur Abdulaziz Bin Berkuk’dur. 1405 yılında 70 gün hüküm sürdü.

Müsta’in

Tam adı Müsta’in Billah Ebu Fadil Abbasi’dir. Yedi ay boyunca Memlük Sultanlığı yapmış bir Abbasi Halifesidir. Abbasi hanedanına mensuptur.

Muavyed Şeyh

Tam adı Muavyed Bin Nasr Şeyh Mahmudi’dir. 1412 – 1421 yılları arasında hüküm sürdü.

Muzaffer Ahmed ( II. Ahmed)

Tam adı Muzaffer Ebu Sadat Ahmad’dir. 17 aylık bebek iken kısa süreliğine sultan oldu.

Seyfeddin Tatar

Tam adı Zahir Seyfeddin Tatar’dır. 4 aylık saltanatının sonunda öldü.

Salih Muhammed

Tam adı Salih Nasireddin Muhammad’dir. Salih Muhammed 10 yaşında iken tahta geçti. İktidarı çok sürmeden Barsbay tarafından tahttan indirildi.

Barsbay

Tam adı Eşref Seyfeddin Barsbay’dır. 1422 – 1438 yılları arasında hüküm sürdü. Saltanatı döneminde devletin sınırları en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Aziz Yusuf

Tam adı Aziz Cemaleddin Yusuf’dur. Babası Barsbay’ın yerine geçen Aziz Yusuf kısa bir süre hüküm sürdü.

Zahir Çakmak

Tam adı Zahir Seyfeddin Çakmak’tır. 1438 – 1453 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Fahreddin Osman

Fahreddin Osman bir ay boyunca sultan olmuştur.

İnal

Tam adı Eşref Seyfeddin İnal el-Alay’dır. 1453 – 1461 yılları arasında hüküm sürdü.

Muavyed Ahmed ( III. Ahmed)

Tam adı Muayed Şihabeddin Ahmed’dir. 1461 yılında 4 ay hüküm sürdü. Muavyed Ahmed’de Memlüklü emirleri tarafından tahttan indirildi. 

Hoşkadem

Tam adı Seyfeddin Ebu Said Hoşkadem el-Nasiri Muaccedi’dir. 1461 – 1467 yılları arasında hüküm sürdü.

Zahir Bilbay

Tam adı Zahir Sayfeddin Bilbay İnali el-Muayyadi’dir. Zahir Bilbay’da sadece birkaç ay hüküm sürdü. Ardından tahttan indirilmiştir.

Zahir Timur Buğa

Tam adı Zahir Timur Buğa Rumi’dir. Zahir Timur Buğa’da bir ay gibi kısa bir süre hüküm sürdü ve tahttan indirildi.

Kayıtbay

Tam adı Eşref Seyfeddin Kayit Bay’dır. Kayıtbay 1468 – 1496 yılları arasında hüküm sürdü.

Nasır Muhammed

Tam adı Nasır Ebu Sa’adat Muhammed’dir. 1496 – 1498 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Zahir Kansu

Zahir Kansu 1498 – 1500 yılları arasında hüküm sürdü.

Eşref Canbulat

Eşref Canbulat 6 ay hükümdarlık sonrasında tahttan indirilmiştir.

Adil Tumanbay

Adil Tumanbay 100 gün hüküm sürdükten sonra tahttan indirilmiştir.

Kansu Gavri

Eşref Kansu Gavri 1501 – 1516 yılları arasında hüküm sürmüştür. 1516 yılında Osmanlı ile Memlük Devletleri arasında yapılan Mercidabık Muharebesi’nde ölmüştür.

Eşref Tumanbay

Memlüklülerin son hükümdarı ve Kansu Gavri’nin yeğeni olan Eşref Tumanbay, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu ile yaptığı Ridaniye Muharebesi’ni kaybetmesi sonucu kaçmış tekrardan yakalanarak idam edilmiştir. Eşref Tumanbay’ın ölümü ile 267 yıllık Memlük Sultanlığı yıkılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.