Oksijen Nedir ? Oksijen Hakkında Bilgiler


Oksijen Nedir ? Oksijen Hakkında Bilgiler

İnsan yaşamının temel unsuru olan oksijen atomik yapılı kimyasal bir elementtir. Oksijen elementinin kimyasal sembolü “O” harfidir ve atom numarası 8’dir. Periyodik tabloda kalkojen grubundandır. Diğer elementlerle kolayca bileşik oluşturabilecek bir ametaldir.

Oksijenin Tarihçesi

Oksijen'in Tarihçesi

Resmi kaynaklarda oksijenin keşfedilmesi konusunda karışıklık mevcuttur. Oksijen 1773 senesinde Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir.
1774 senesinde ise Joseph Priestley tarafından keşfedilmiştir. Fakat öncelik çoğu zaman Priestley’e verilir çünkü Priestley’in çalışması daha önce yayınlanmıştır.

Oksijenin kaynama noktası: -183 °C’dir

Oksijen'in Kaynama Noktası

Oksijenin çekirdek yapısında 8 proton vardır

Oksijen Çekirdek Yapısı

Gerçekleşen kimyasal tepkimelerin birçoğunda iki elektron alarak eksi hale geçer. Normal sıcaklık derecelerinde pasif durumdadır. Yüksek sıcaklık derecelerinde ise aktiftir.

Oksijenin kritik sıcaklık derecesi 118,8 °C’dir

Oksijenin Kritik Sıcaklık Derecesi

Oksijenin, 118,8 °C üzerinde sıvılaşması mümkün değildir. Aynı zamanda oksijenin yapısı reaktif bir maddedir ve yanıcı maddelerden ayrılmalıdır.

Oksijenin kütle numarası 15,999 u

Oksijenin kütle numarası 15,999 u

Oksijeninin kütle numarası 15,999 u yani yaklaşık olarak 16’dır.

Oksijenin kokusu ve tadı yoktur

Oksijenin kokusu ve tadı yoktur

Oksijenin standart sıcaklık ve basınçta rengi, kokusu ve tadı yoktur.

Oksijen evrende en fazla bulunan elementlerden biridir

Evrende Oksijen Oranı

Oksijen kütle bazlı, hidrojen ve helyum atomlarından sonra evrende en fazla bulunan elementtir.

Oksijen yerkabuğunda en çok bulunan elementtir

Oksijen Yerkabuğunda En Çok Bulunan Elementtir

Oksijenin allotropuna dioksijen denir

Oksijenin allotropuna dioksijen denir

Oksijenin ortak allotropuna dioksijen adı verilir.

İnsan vücudunda bol miktarda oksijen bulunur

İnsan Vücudunda Oksijen

İnsan vücudunun büyük bölümü sudan meydana gelmektedir.
Suyun kütlesinin ise %88’i oksijendir. Bu sebepten canlı organizmaların kütlesinin büyük bölümü oksijenden meydana gelir.

Oksijenler suda azottan daha kolay, tatlı suda ise deniz suyundan daha kolay çözünür

Denizlerde Oksijen

Oksijen, Dünya’nın atmosferinde fotosentezle sürekli olarak yenilenir

Oksijen Atmosferde Fotosentezle Yenilenir

Üçlü formda, O2 paramanyetik yapıdadır

Manyetik bir alanın varlığında oksijene manyetik karakter yapısı kazandırırlar.

Sıvı Oksijenler magnetik yapıdadır

Sıvı oksijenler, yüksek oranda mıknatıs özelliği taşır. Eğer sıvı oksijenin atmosferin basıncındaki bir hacmine standart şartlar altında buharlaştırma yapılırsa, buharın hacmi sıvı hacminin 860 katı olur.

Oksijenin Kullanım Alanları

Oksijen Roket Yakıtı NASA

Çelik üretimi, plastik üretimi, tekstil üretimi, roket yakıtlarında ve hava araçlarında, denizaltılarda, uzay uçuş sistemlerinde ve dalgıçlıkta kullanımları yaygındır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.